Hotline
0933 800 800

Thủy sản Havico

Hưng Trí thi công hệ thống điều hòa và kho lạnh cho công ty thủy sản Havico.

Kho lạnh Hoàng Phi Quân 20000MT

Hưng Tri thiết kế và thi công kho lạnh Hoàng Phi Quân 20.000MT. 5 / 5 ( 1 bình chọn )

Kho lạnh Hoàng Lai 1200MT

Hưng Trí thi công kho lạnh Hoàng Lai 1200MT.

Kho lạnh Hoàng Lai 8000MT

Hưng Trí thi công kho lạnh Hoàng Lai 8000MT.

Hạt giống C.P

Hưng Trí thi công kho lạnh Công ty Hạt Giống C.P (La Ngà – Đồng Nai)

Kho lạnh DHL – Bắc Ninh

Hưng Trí thi công kho lạnh DHL – Bắc Ninh.

DHL – Bình Dương

Hưng Trí thi công kho lạnh cho công ty DHL – Bình Dương.

Nafishco – Nha Trang

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh cho công ty Nafishco – Nha Trang.

Việt Cường Canned Food

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa và kho lạnh cho công ty Việt Cường.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU