THIẾT BỊ LẠNH BITZER

Máy Nén Bitzer model 2CES-4Y-40S Công suất 4 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 2DES-3Y-40S Công suất 3 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 2HES-2Y-40S công suất 2 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 2EES-2Y-40S công suất 2.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4CES-9Y-40S công suất 9.0 HP

Liên hệ

Máy nén bitzer model 4CES-6Y-40S công suất 6.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 2FES-2Y-40S công suất 2.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4DES-7Y-40S công suất 7.0 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 4DES-5Y-40S công suất 5.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4FES-5Y-40S công suất 5.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4HE-18Y-40P công suất 18.0 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 4JE-15Y-40P công suất 15.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4VES-10Y-40P công suất 10.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4TES-12Y-40P công suất 12.0 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 4PES-12Y-40P Công suất 12.0 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 4PES-15Y-40P Công suất 15.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4TES-9Y-40S công suất 9.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4NES-14Y-40P công suất 14.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4NES-20Y-40P công suất 20.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4JE-22Y-40P công suất 22.0 HP Model:4JE-22

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4HE-25Y-40P công suất 25.0 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 4GE-30Y-40P công suất 30.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4FE-35Y-40P công suất 35.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4GE-23Y-40P công suất 23.0 HP

Liên hệ

Đối tác khách hàng

Chúng tôi đánh giá cao các đối tác của mình và tin rằng chương trình hợp tác