Hotline
0933 800 800

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 4 tháng đầu năm 2016

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn 4 tháng đầu năm 2016 tính đến ngày 19/4/2016 là 645,4 triệu USD, bằng 69,7% so với cùng kỳ năm 2015 (925,4 triệu USD), đạt 58,7% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 42 dự án với tổng vốn 305,7 triệu USD (trong số […]

Phát động chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững

Ngày 21/4, tại TPHCM đã diễn ra lễ phát động chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững theo bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện phát động chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp (DN) bền vững dựa vào Bộ chỉ […]

Quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh hình thành TPP

Sau hơn 30 năm thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những chiến lược ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, cùng với cải cách thể chế, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Quá trình hội nhập quốc tế của Việt […]

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU