THIẾT BỊ LẠNH TECUMSEH

CAJ2464ZBR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh - Model CAJ2464ZBR-AJ2 Công suất 1.5 HP

Liên hệ
TAJ4519ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh- MODEL TAJ4519ZHR EP-AJ2 công suất 1.6 HP

Liên hệ
CAJ4519ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model CAJ4519ZHR EP-AJ2 công suất 1.6 HP

Liên hệ
FH4524ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model FH4524ZHR EP công suất 2.0 HP

Liên hệ
TFH4524ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TFH4524ZHR EP công suất 2.0 HP

Liên hệ
CAJ4517ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model CAJ4517ZHR EP-AJ2 công suất 1.4 HP

Liên hệ
FH4531ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model FH4531ZHR EP công suất 2.6 HP

Liên hệ
TFH4531ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TFH4531ZHR EP công suất 2.6 HP

Liên hệ
FH4540ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model FH4540ZHR EP công suất 3.3 HP

Liên hệ
TFH4540ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TFH4540ZHR EP công suất 3.3 HP

Liên hệ
TAG4546ZHR

Cụm máy nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG4546ZHR EP công suất 3.8 HP

Liên hệ
TAG4568ZHR

Cụm máy nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG4568ZHR EP công suất 5.7 HP

Liên hệ
FH2480ZBR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model FH2480ZBR EP công suất 2.0 HP

Liên hệ
TFH2511ZBR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TFH2511ZBR EP công suất 2.75 HP

Liên hệ
TAG2516ZBR

Cụm máy nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG2516ZBR EP công suất 4.0 HP

Liên hệ
TAG4573ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG4573ZHR EP công suất 6.0 HP

Liên hệ
TAG4581ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG4581ZHR EP công suất 6.75 HP

Liên hệ
TAG2522ZBR

Cụm máy nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG2522ZBR EP công suất 5.5 HP

Liên hệ
TFH2480ZBR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TFH2480ZBR EP công suất 2.0 HP

Liên hệ
TAG4553ZHR

Cụm máy nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG4553ZHR EP công suất 4.4 HP

Liên hệ
TAG4561ZHR

Cụm máy nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAG4561ZHR EP công suất 5.0 HP

Liên hệ
TAGD4590ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAGD4590ZHR công suất 7.5 HP

Liên hệ
TAGD4612ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAGD4612ZHR công suất 10 HP

Liên hệ
TAGD4615ZHR

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Tecumseh model TAGD4615ZHR công suất 12.5 HP

Liên hệ

Đối tác khách hàng

Chúng tôi đánh giá cao các đối tác của mình và tin rằng chương trình hợp tác